FoodNgon đã đóng cho hôm nay. Sẽ mở lại vào 6:30 sáng mai.