Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

 

  1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website FoodNgon.vn và Ứng dụng FoodNgon bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà FoodNgon cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho FoodNgon về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 

  1. Phạm vi sử dụng thông tin

FoodNgon sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

-    Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

-    Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và FoodNgon;

-    Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;

-    Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

-    Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại FoodNgon.

-    Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: FoodNgon có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

 

  1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của FoodNgon.

 

  1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Thành viên được quyền truy cập vào tài khoản các nhận của chính mình thông qua việc đăng nhập trên website FoodNgon.vn để tiếp cận các thông tin được ghi nhận trong tài khoản đó.

Ban quản lý website FoodNgon được quyền truy xuất các thông tin do thành viên cập nhật vào tài khoản cá nhân của mình trên FoodNgon.

Ban quản lý website FoodNgon sẽ cung cấp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền các thông tin cá nhân của thành viên khi có yêu cầu kiểm tra, điều tra.

 

  1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty Cổ phần Cung Ứng Thực Phẩm Ngon

Trụ sở chính: 166 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: info@foodngon.vn

 

  1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

-    Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu FoodNgon thực hiện việc này.

-    Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến FoodNgon. Khi tiếp nhận những phản hồi này, FoodNgon sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email : info@foodngon.vn

 

  1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

-   Thông tin cá nhân của thành viên trên FoodNgon.vn được FoodNgon cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của FoodNgon. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

-   Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

 

-   Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, FoodNgon sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

-   Ban quản lý FoodNgon yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại…, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý FoodNgon không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 

  1. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Khi phát sinh các vấn đề cần khiếu nại, giải quyết đến thông tin cá nhân, thành viên thực hiện theo các bước sau:

• Bước 1: Thành viên khách hàng/người tiêu dùng gửi khiếu nại đến email: info@foodngon.vn, Khung chat tại FoodNgon.vn.

• Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của FoodNgon sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên khách hàng/người tiêu dùng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên FoodNgon sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ khách hàng/người tiêu dùng để giải quyết khiếu nại đó.

• Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của FoodNgon thì ban quản trị sẽ yêu cầu khách hàng/người tiêu dùng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật

Ngoài ra, khách hàng/người tiêu dùng có thể gửi khiếu nại tại:

Công ty Cổ phần Cung Ứng Thực Phẩm Ngon

Trụ sở chính: 166 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 070707 6466