Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

 1. Mục đích và phạm vi thu thập

- Phạm vi thu thập: Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website FoodNgon.vn và Ứng dụng FoodNgon bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên) thông qua việc khách hàng cung cấp trực tiếp khi đăng ký tài khoản hoặc tương tác khi mua hàng trên website. Đây là các thông tin mà FoodNgon cần thành viên cung cấp khi đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

- Mục đích thu thập:

 •   Xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến đơn hàng của người tiêu dùng;

 •   Duy trì tài khoản với khách hàng để cung cấp các thông tin về chương trình ưu đãi, chương trình dành cho khách hàng thân thiết hay các chính sách mới áp dụng cho tài khoản của khách hàng;

 •   Tổng hợp thông tin cá nhân để thấu hiểu người tiêu dùng nhằm điều chỉnh chính sách phù hợp với từng khách hàng, phục vụ và chăm sóc khách hàng tốt hơn, kịp thời phản hồi yêu cầu của khách hàng;

 •   Mục đích an ninh nhằm ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng;

  Lưu ý: Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho FoodNgon về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin
FoodNgon sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và FoodNgon;
 • Xử lý các vấn đề liên quan đến đăng ký tài khoản, giao dịch (đặt đơn hàng, hủy đơn hàng), các phản hồi của khách hàng;
 • Giải quyết, hoàn tất giao dịch hoặc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng đối với các sản phẩm nhất định, thông báo về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường đến khách hàng nhanh chóng kịp thời;
 • Nhận dạng hoặc xác minh giao dịch nhằm mục đích bảo mật thông tin, an toàn thông tin khách hàng;
 •  Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt qua điện thoại, tin nhắn văn bản hoặc email mà khách hàng đã cung cấp;
 •  Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại FoodNgon.
 • Lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với dữ liệu cá nhân của khách hàng;
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: FoodNgon có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

- Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của FoodNgon.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

- Thành viên được quyền truy cập vào tài khoản cá nhân của chính mình thông qua việc đăng nhập trên website FoodNgon.vn để tiếp cận các thông tin được ghi nhận trong tài khoản đó;
- Ban quản lý website FoodNgon được quyền truy xuất các thông tin do thành viên cập nhật vào tài khoản cá nhân của mình trên FoodNgon;

- Chi nhánh, công ty con của chúng tôi (nếu có);
- Chuyển giao kinh doanh (sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, thoái vốn, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể hoặc bán hay chuyển nhượng nếu có), người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân;
- Ban quản lý website FoodNgon sẽ cung cấp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền các thông tin cá nhân của thành viên khi có yêu cầu kiểm tra, điều tra theo quy định của pháp luật.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân - Công ty Cổ phần Cung Ứng Thực Phẩm Ngon

- Trụ sở chính: 166 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

- Email: info@foodngon.vn

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

- Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu FoodNgon thực hiện việc này;

- Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến FoodNgon. Khi tiếp nhận những phản hồi này, FoodNgon sẽ xác nhận lại thông tin, xác minh kiểm tra thông tin, đồng thời có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

- Khách hàng có thể liên hệ đến FoodNgon qua email: info@foodngon.vn hoặc số điện thoại: 070707 6466 để được yêu cầu FoodNgon thay đổi thông tin của mình.

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Thông tin cá nhân của thành viên trên FoodNgon.vn được FoodNgon cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của FoodNgon. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

- Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành chỉ lưu trữ thông tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có những đối tượng thuộc điều 4 của chính sách này có thể truy cập thông tin khách hàng trên cơ sở cần phải biết để thực hiện giao dịch hoặc xác minh giao dịch. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, FoodNgon sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

- Ban quản lý FoodNgon yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý FoodNgon không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

- Khi phát sinh các vấn đề cần khiếu nại, giải quyết đến thông tin cá nhân, thành viên thực hiện theo các bước sau:

• Bước 1: Thành viên khách hàng/người tiêu dùng gửi khiếu nại đến email: info@foodngon.vn, hoặc Khung chat tại FoodNgon.vn hoặc qua số điện thoại: 070707 6466.

• Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của FoodNgon sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên khách hàng/người tiêu dùng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên FoodNgon sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ khách hàng/người tiêu dùng để giải quyết khiếu nại đó.

• Bước 3: FoodNgon thể yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp. Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của FoodNgon thì ban quản trị sẽ yêu cầu khách hàng/người tiêu dùng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật

- Ngoài ra, khách hàng/người tiêu dùng có thể gửi khiếu nại tại:

 Công ty Cổ phần Cung Ứng Thực Phẩm Ngon

 Trụ sở chính: 166 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

 Số điện thoại: 070707 6466

- Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại Website hoặc các quy định về chính sách bảo mật đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài hoặc Tòa án theo quy định của pháp luật, cụ thể theo Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010.