Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

 1. Mục đích và phạm vi thu thập

 

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website FoodNgon.vn và Ứng dụng FoodNgon bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà FoodNgon cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

 

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho FoodNgon về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 

 1. Phạm vi sử dụng thông tin

 

FoodNgon sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 

-    Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

 

-    Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và FoodNgon;

 

-    Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;

 

-    Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

 

-    Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại FoodNgon.

 

-    Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: FoodNgon có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

 

 1. Thời gian lưu trữ thông tin

 

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của FoodNgon.

 

 1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Thành viên được quyền truy cập vào tài khoản các nhận của chính mình thông qua việc đăng nhập trên website FoodNgon.vn để tiếp cận các thông tin được ghi nhận trong tài khoản đó.

Ban quản lý website FoodNgon được quyền truy xuất các thông tin do thành viên cập nhật vào tài khoản cá nhân của mình trên FoodNgon.

Ban quản lý website FoodNgon sẽ cung cấp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền các thông tin cá nhân của thành viên khi có yêu cầu kiểm tra, điều tra.

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 

Công ty Cổ phần Cung Ứng Thực Phẩm Ngon

 

Trụ sở chính: 166 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

  

Email: info@foodngon.vn

 

 1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 

-    Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu FoodNgon thực hiện việc này.

 

-    Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến FoodNgon. Khi tiếp nhận những phản hồi này, FoodNgon sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

 

Email : info@foodngon.vn

 

 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 

-   Thông tin cá nhân của thành viên trên FoodNgon.vn được FoodNgon cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của FoodNgon. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

 

-   Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

 

-   Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, FoodNgon sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

 

-   Ban quản lý FoodNgon yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại…, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý FoodNgon không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 1. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Khi phát sinh các vấn đề cần khiếu nại, giải quyết đến thông tin cá nhân, thành viên thực hiện theo các bước sau:

• Bước 1: Thành viên khách hàng/người tiêu dùng gửi khiếu nại đến email: info@foodngon.vn, Khung chat tại FoodNgon.vn.

• Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của FoodNgon sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên khách hàng/người tiêu dùng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên FoodNgon sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ khách hàng/người tiêu dùng để giải quyết khiếu nại đó.

• Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của FoodNgon thì ban quản trị sẽ yêu cầu khách hàng/người tiêu dùng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật

Ngoài ra, khách hàng/người tiêu dùng có thể gửi khiếu nại tại:

Công ty Cổ phần Cung Ứng Thực Phẩm Ngon

Trụ sở chính: 166 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 070707 6466

 

CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

1. Điều kiện áp dụng

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, FoodNgon đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn. Thời hạn FoodNgon Đảm Bảo đã được qui định trong Điều khoản Dịch vụ.

 

2. Điều kiện trả hàng

Người mua đồng ý rằng cô ấy/anh ấy chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:
• Người mua đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm;
• Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;
• Người bán giao sai sản phẩm cho Người mua (VD: sai kích cỡ, sai
món, v.vv...);
• Sản phẩm Người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Người bán cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;
FoodNgon đã tự thỏa thuận và đồng ý cho Người mua trả hàng.


Tất cả các yêu cầu trả hàng-hoàn tiền phải được thực hiện trên Ứng dụng FoodNgon; hoặc trên website FoodNgon.vn, hoặc email info@foodngon.vn; hoặc số điện thoại 070707 6466
FoodNgon luôn xem xét cẩn thận từng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và theo Điều khoản Dịch vụ của FoodNgon.

 

3. Không thay đổi ý định mua hàng

Trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này, các trường hợp trả hàng do Người mua thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận. 

 

4. Quyền lợi của FoodNgon

Khi nhận được yêu cầu trả hàng và/hoặc hoàn tiền từ phía Người mua, FoodNgon sẽ gửi phản hồi trong vòng 15 phút. Sau thời gian đó, nếu Người mua không nhận được bất cứ phản hồi nào từ FoodNgon, điều này có nghĩa là FoodNgon hoàn toàn đồng ý với yêu cầu của Người mua, và tự động hoàn tiền cho Người mua sau khi Người mua đã hoàn tất hoàn trả hàng cho FoodNgon.


5. Tình trạng của hàng trả lại

Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, Người mua lưu ý cần phải gửi trả sản phẩm trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng.
FoodNgon khuyến khích Người mua chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau nếu cần. 

 

6. Chi phí trả hàng

FoodNgon sẽ là người chịu phí vận chuyển đối với hàng trả lại.

7. Hoàn tiền cho Hàng trả lại

FoodNgon sẽ chỉ hoàn tiền cho Người mua khi xác nhận đã nhận được Hàng trả lại. FoodNgon sẽ tự động hoàn tiền cho Người mua trong trường hợp FoodNgon không phản hồi trong khoảng thời gian đã được quy định trước.

         Tiền hoàn trả sẽ được FoodNgon thah toán bằng tiền mặt, nhân viên giao hàng của FoodNgon sẽ đến địa chỉ khách đặt món để hoàn trả tiền lại cho khách

8. Tranh chấp giữa Người mua và Người bán

Trong trường hợp Người mua và FoodNgon không thể đồng thuận về phương án giải quyết, Người mua và FoodNgon có thể khiếu nại việc này lên các Cơ quan chức năng để giải quyết.

 

Nghĩa vụ của FoodNgon và nghĩa vụ của khách hàng

 

 1. Nghĩa vụ của FoodNgon

Chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ của mình.

Tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các khách hàng.

Bồi thường thiệt hại cho người mua nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về FoodNgon.

Cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho thành viên khách hàng/người tiêu dùng đúng theo những thông tin được đăng tải trên website FooodNgon.vn và Ứng dụng FoodNgon.

Đảm bảo số lượng, chất lượng, độ an toàn của các sản phẩm được cung cấp cho thành viên khách hàng/người tiêu dùng.

Phải tiếp nhận và xử lý thỏa đáng mọi khiếu nại của thành viên khách hàng/người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm.

Có nghĩa vụ đào tạo, quản lý và chịu hoàn toàn trách nhiệm về phần nhân viên của mình trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam khi triển khai dịch vụ, không gây ra bất kỳ hành vi nào gây tổn hại, xúc phạm đến thể trạng, tài sản, sức khỏe tinh thần…cho thành viên người tiêu dùng/khách hàng.

 

 1. Nghĩa vụ của khách hàng (người mua, người sử dụng dịch vụ…)

 

Thành viên người tiêu dùng/khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Thành viên người tiêu dùng/khách hàng phải có trách nhiệm cung cấp địa chỉ giao hàng chính xác và có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ khi nhận được sản phẩm.

Thành viên người tiêu dùng/khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho FoodNgon về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Thành viên người tiêu dùng/khách hàng cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của FoodNgon vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của FoodNgon.vn. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên người tiêu dùng/khách hàng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên người tiêu dùng/khách hàng cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do FoodNgon cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của FoodNgon trong Quy định này.

Thành viên người tiêu dùng/khách hàng không được khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản người dùng khác.

Thành viên người tiêu dùng/khách hàng có trách nhiệm đảm bảo môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, không được có những hành vi khiếm nhã, xâm phạm, gây ảnh hưởng đến thể trạng, tài sản, sức khỏe tinh thần của nhân viên thực hiện dịch vụ của FoodNgon .

 

Thông tin về các phương thức thanh toán

 

Người mua sẽ thực hiện việc thanh toán bằng hình thức thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi):

 

Quy trình như sau:

 

Bước 1: Người mua đặt hàng, chọn món

 

Bước 2: Người mua chọn địa điểm giao hàng

 

Bước 3: FoodNgoon xác nhận thông tin Người mua;

 

Bước 4: FoodNgon chuyển hàng;

 

Bước 5: Người mua nhận hàng và thanh toán.

 

Thông tin về vận chuyển và giao nhận

 1. Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ;

Người giao hàng: Các nhân viên giao hàng của FoodNgon

Cách bước giao hàng:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng

Bước 2: FoodNgon chuẩn bị sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng

Bước 3: Nhân viên giao hàng của FoodNgon sẽ đến địa chỉ khách hàng đã đăng ký để giao sản phẩm trực tiếp cho khách hàng

 

b) Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng;

Trong thời hạn từ 10 phút đến 60 phút kể từ khi nhận được yêu cầu của khách hàng, FoodNgon sẽ hoàn thành viên giao sản phẩm mà khách hàng đã yêu cầu.

c) Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, nếu có.

Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng, FoodNgon sẽ thông tin kịp thời cho khách hàng trong vòng 10 phút kể từ khi nhận yêu cầu của khách hàng và tạo cơ hội để khách hàng có thể hủy yêu cầu đặt hàng nếu muốn.

 

Giám đốc:

Lê Thị Ngọc Minh